Beantwoord de vragen om te kijken of u in aanmerking komt voor subsidie van een van de stichtingen. U kunt daarna direct het juiste aanvraagformulier invullen.
Per project kunt u bij slechts een van de stichtingen van Volkskracht een verzoek indienen.

Is de aanvraag bestemd voor een organisatie?