Aanvraagformulier voor Stichting Bekker-La Bastide-Fonds
bijdrage buitenlandse studie/stage
Voordat u het aanvraagformulier voor het indienen van een subsidieverzoek gaat invullen, maken wij u attent op het volgende:

1) Als u begint met het invullen van het formulier, moet u het proces helemaal afmaken. Als u tussentijds de browser afsluit of als u naar andere pagina's doorklikt worden de door u ingevulde gegevens verwijderd en moet u daarna dus weer opnieuw beginnen. U kunt het pdf bestand downloaden om te zien welke vragen er gesteld gaan worden en daarmee uw antwoorden voorbereiden.

2) U dient dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, de velden op het formulier met een * zijn verplicht.

3) Het formulier dient tevens te worden voorzien van een aantal verplichte bijlagen:

- motivatie/studieplan
- CV
- aanbevelingen studiebegeleider/decaan
- cijferlijst/totaal studiepunten
- overzicht DUO
- brief stageverlenend instituut/buitenlandse studie-instelling met daarin periode van stage/studie
- een kopie van uw bankafschrift waaruit de tenaamstelling en het rekeningnummer blijken
Zonder deze verplichte bijlagen zal het formulier niet worden verzonden!

Verder zijn er nog 3 overige velden waar u indien gewenst bijlagen kunt toevoegen.
Het totaal van de bijlage mag niet groter zijn dan 6 MB.
Die te grote bestanden kunt u dan apart zenden als PDF-bijlagen o.v.v. de naam van het bestand naar bekker@volkskracht.nl.

Ons kantoor kan om veiligheidsredenen geen WeTransfer-bestanden of dropboxbestanden e.d. meer ontvangen.
NB:
Na het indienen van de online aanvraag ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging.
Als u deze e-mail niet ontvangt, is de aanvraag niet correct gedaan en niet door ons ontvangen.