Aanvraagformulier voor Stichting Bekker-La Bastide-Fonds
Financiƫle steun Individuele noden
Voordat u het aanvraagformulier voor het indienen van een subsidieverzoek gaat invullen, maken wij u attent op het volgende:

1) Als u begint met het invullen van het formulier, moet u het proces helemaal afmaken. Als u tussentijds de browser afsluit of als u naar andere pagina's doorklikt worden de door u ingevulde gegevens verwijderd en moet u daarna dus weer opnieuw beginnen. U kunt het pdf bestand downloaden om te zien welke vragen er gesteld gaan worden en daarmee uw antwoorden voorbereiden.

2) U dient dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, de velden op het formulier met een * zijn verplicht.

3) Het formulier dient tevens te worden voorzien van een aantal verplichte bijlagen:

- motivatie - uitleg van de situatie NB: De ingescande brief met motivatie - uitleg van de situatie dient te worden voorzien van twee handtekeningen te weten:
1. de maatschappelijk werker die aanvraagt,
2. een leidinggevende en/of coƶrdinator

3. de client ondertekent door het aanvinken van de digitale ondertekening op het aanvraagformulier.

De motivatiebrief moet zijn gesteld op briefpapier van de hulpverlenende instantie en zijn ondertekend door twee personen, de hulpverlener en de coordinator/leidinggevende. Anders wordt de aanvraag NIET IN BEHANDELING GENOMEN!

- kopie legitimatiebewijs
- kopie inkomensbewijs
- kopie van het bankafschrift van de hulpvragende instantie
Zonder deze bijlagen zal het formulier niet worden verzonden!

Verder zijn er nog 3 overige velden waar u indien gewenst bijlagen kunt toevoegen.
Het totaal van de bijlagen mag niet groter zijn dan 6 MB.
Die te grote bestanden kunt u dan apart zenden als PDF-bijlagen o.v.v. de naam van het bestand naar bekker@volkskracht.nl.

Indien er sprake is van schulden dient u het totaal van de schulden in te vullen! Op het door u in dit geval verplicht mee te sturen te sturen schuldenoverzicht dient u ook in te vullen om wat voor een schuld het gaat en niet alleen de namen van incassobureau's en deurwaarders te vermelden.

Ons kantoor kan om veiligheidsredenen geen WeTransfer-bestanden of dropboxbestanden e.d. meer ontvangen.
NB:
Na het indienen van de online aanvraag ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging.
Als u deze e-mail niet ontvangt, is de aanvraag niet correct gedaan en niet door ons ontvangen.