Voor wie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Beantwoord dan de vragen bij ‘Direct subsidie aanvragen’. U ziet dan meteen óf en bij welke stichting u subsidie kunt aanvragen. Per project kunt u bij slechts een van de stichtingen van Volkskracht een verzoek indienen. Het bestuur van Van Leeuwen van Lignac kan uw subsidieaanvraag zelf onderbrengen bij een gelieerde stichting. Een groot subsidiebedrag wordt soms ook over meerdere stichtingen verdeeld.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.