Aanvraagformulier Van Leeuwen Van Lignac Stichting

Hieronder heeft u 2 mogelijkheden om het aanvraagformulier in te vullen(het heeft onze voorkeur dat een aanvraag via het online formulier Direct-subsidie-aanvragen wordt ingediend).   

U kunt het formulier online invullen en versturen. Dit onlineformulier dient tevens te worden voorzien van een aantal verplichte bijlagen. Zonder deze verplichte bijlagen kunt u het formulier niet versturen. Aan het begin van het formulier staat welke bijlagen verplicht zijn. Na het indienen van het onlineformulier ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Of u kunt het aanvraagformulier (PDF) downloaden, uitprinten, invullen, ondertekenen en samen met de verplichte bijlagen gescand sturen naar secretariaat@volkskracht.nl. Bij deze manier van inzenden ontvangt u geen automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Het aanvraagformulier moet in de Nederlandse taal zijn ingevuld en worden (mede)ondertekend door de directeur of door een bestuurslid van de organisatie, die gemachtigd is te handelen voor en namens de rechtspersoon. De Van Leeuwen Van Lignac Stichting neemt alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij gevraagde documentatie in behandeling. Per project kunt u bij slechts een van de stichtingen van Volkskracht een verzoek indienen.

Online formulier PDF formulier