Voor wie

Per project kunt u bij slechts een van de stichtingen van Volkskracht een verzoek indienen. Het bestuur van Stichting Neyenburgh kan uw subsidieaanvraag zelf onderbrengen bij een gelieerde stichting. Een groot subsidiebedrag wordt soms ook over meerdere stichtingen verdeeld.
 
Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt eventueel dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
 
Onze stichtingen behouden zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.