Stichting Kleijn van Willigen-Goddard

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard wil het geestelijk en cultureel welzijn van de Rotterdamse samenleving bevorderen. Mevrouw Kleijn van Willigen-Goddard geeft er de voorkeur aan de gelden van de stichting te gebruiken voor de aankoop van (oude) muziekinstrumenten voor jonge talentvolle musici.
Deze stichting neemt geen subsidieaanvragen in behandeling.

In 2011 kocht de Stichting op verzoek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest een antieke altviool aan. Deze altviool is in bruikleen gegeven aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De plaatsvervangend soloaltist bespeelt thans dit instrument. De altviool blijft eigendom van de Stichting Kleijn van Willigen-Goddard.