Voor wie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Beantwoord dan de vragen bij ‘Direct subsidie aanvragen’. U ziet dan meteen óf en bij welke stichting u subsidie kunt aanvragen.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij de Stichting Bevordering van Volkskracht of bij een van de aan deze stichting gelieerde stichtingen, is het niet mogelijk om ook nog een aanvraag in te dienen bij een van de (andere) gelieerde stichtingen (of bij de Stichting Bevordering van Volkskracht wanneer de aanvraag is ingediend bij een aan deze stichting gelieerde stichting).
 
Het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen behoudt zich het recht voor om een aanvraag ingediend bij een stichting (gedeeltelijk) te laten toekennen door een andere stichting. Wanneer u daartegen bezwaar heeft, kunt u zulks schriftelijk bij de aanvraag kenbaar maken.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt eventueel dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Onze stichtingen behouden zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.