Stichting Neyenburgh

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer mr. C.M. van Sillevoldt Jr. Hij was directeur/groot aandeelhouder van rijst- en specerijenhandel C.M. van Sillevoldt B.V., bekend van de merknaam 'Silvo'. In Stichting Neyenburgh zijn indertijd de aandelen van de vennootschap ingebracht. In 2004 is het rijstbedrijf verkocht aan de Franse Marbour Groep en het specerijenbedrijf aan het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf McGormick. De opbrengsten van deze verkopen zijn belegd en de revenuen daarvan gaan naar verschillende goede doelen in Nederland, met name op het terrein van zorg voor ouderen.

Sinds 2004 ontvangt de Stichting Bevordering van Volkskracht jaarlijks een bedrag van Stichting Neyenburgh om te besteden in de stad Rotterdam. Het geld mag worden gegeven aan projecten binnen de gemeente Rotterdam die de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid bevorderen, die de huisvesting en verzorging van bejaarde personen mogelijk maken of die geestelijk en sociaal werk ondersteunen. In de praktijk betekent dit: steun aan vooral de zwakkeren in de samenleving.
Het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht bepaalt welke projecten voor een subsidie uit de gelden van de Stichting Neyenburgh in aanmerking komen. Aanvragers kunnen die niet rechtstreeks bij de Stichting Neyenburgh aanvragen.
Neyenburgh Awards 2018