Historie

Stichting Bevordering van Volkskracht werd op 7 november 1923 opgericht door de Rotterdamse cargadoor Willem Simon Burger. Zijn doel was helder: 'de bevordering van den geestelijken en lichamelijken welstand der mingegoede bevolking van Rotterdam'. Burger stelde wel als voorwaarde dat Volkskracht geen steun mocht geven aan religieuze of politieke instellingen.

Burger werd in 1853 in Rotterdam geboren. Hij trouwde in 1896 met Hermina Helena van Gijen. Het echtpaar kreeg geen kinderen en bij het overlijden van Burger in 1933 was Stichting Bevordering van Volkskracht enig erfgenaam. Zijn vermogen was aanzienlijk. Een aantal Rotterdamse instellingen kreeg ruim 2,7 miljoen gulden in de vorm van legaten.
 

Wilt u meer weten over Burger en Volkskracht? Bij het 75-jarig jubileum van Volkskracht is een boek over de historie uitgegeven. Het boek met de titel 'Stimuleren van ontwikkeling. Stichting Bevordering van Volkskracht 1923-1998. De geschiedenis van een Rotterdams particulier fonds' kunt u opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bij het actief worden van de Stichting Bevordering van Volkskracht in 1933 ontvingen een aantal Rotterdamse instellingen legaten van in totaal ruim ƒ 2.700.000,--, zoals de heer Burger voor zijn dood in een brief had beschikt.

Sinds het actief worden van de stichting in 1933 verleent NautaDutilh Advocaten Notarissen Belastingadviseurs gastvrij onderdak aan het secretariaat.