Doelstelling
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan individuele personen in de regio Amsterdam of Rotterdam die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt, aanvragen gaan via bemiddeling van het maatschappelijk werk. Voorts wordt steun verleend aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Tevens is er een beperkt budget voor Rotterdamse kunstenaars.

Registratie- en ANBIgegevens
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst: 7441
Fiscaal nummer: 815307585
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41125443
 
Hier kunt u het document Bestuursverslag-2020-2021-en-Beleidsplan-2021-2022 van Stichting Bekker-la Bastide-Fonds downloaden.

Privacybescherming
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: p-0018132
 
Stichting Bekker-La Bastide-Fonds realiseert zich dat zij met privacygevoelige gegevens omgaat. Om de individuele aanvragen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om deze gegevens te verwerken. Bekker-La Bastide spant zich tot het uiterste in om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en hierbij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hierover kunt u altijd mailen met bekker@volkskracht.nl.