Doelstelling

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan individuele personen in de regio Amsterdam of Rotterdam die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt, aanvragen gaan via bemiddeling van het maatschappelijk werk. Voorts wordt steun verleend aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Tevens is er een beperkt budget voor Rotterdamse kunstenaars.

Registratiegegevens

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst: 7441
Fiscaal nummer: 815307585
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41125443

Stichting Bekker-la Bastide- Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: p-0018132

Hier kunt u het document Bestuursverslag 2016-2017 en Beleidsplan 2017-2018 van Stichting Bekker-la Bastide-Fonds downloaden.