Aanvraagprocedure studie in Nederland 

Een van de doelstellingen van de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds is om via het fonds hulp te bieden aan mensen die voor studie of opleiding onvoldoende financiƫle middelen hebben. Aan deze hulp zijn echter enkele voorwaarden verbonden.

Voor een bijdrage voor studiekosten in Nederland moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U dient een fulltime studie te volgen aan een door het Rijk erkende universiteit of hogeschool in Rotterdam of Amsterdam.
  • U heeft een succesvol begin met de studie gemaakt en studeert naar verwachting binnen een redelijke termijn af.
  • U bent niet meer in staat om de studie zelfstandig of met hulp van ouders te bekostigen.
  • U heeft alle financieringsmogelijkheden (inclusief collegegeldkrediet) via DUO ingezet.

2e studies en postdoctorale opleidingen worden slechts bij hoge uitzondering gehonoreerd.
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u de aanvraag bij ons indienen door middel van een aanvraagformulier op deze site.
De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

Aanvraagprocedure buitenlandse studie/stage
Voor een bijdrage voor de kosten van een buitenlandse studie/stage moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De stage/studie duurt tenminste 13 weken en moet een relevant aantal studiepunten opleveren.
  • De behaalde punten tellen mee voor de Nederlandse studie.
  • U heeft een aantoonbaar tekort in de begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening en collegegeldkrediet via DUO. NB: Het is mogelijk maximaal 5 keer het bedrag van het Nederlands wettelijk collegegeld als collegegeldkrediet op te nemen voor een bachelor of master in het buitenland.
  • De volledige aanvraag moet minimaal 2 maanden voor vertrek naar het buitenland ingediend zijn.

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u de aanvraag bij ons indienen door middel van een aanvraagformulier op deze site.
De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

Het is momenteel niet mogelijk aanvragen in te dienen bij Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen, omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe website en een nieuw aanvraagsysteem. 
De ingebruikname van het aanvraagsysteem is voorzien op 18 juli aanstaande. Vanaf die datum kunnen weer aanvragen worden ingediend via het nieuwe online aanvraagformulier.