Aanvraagprocedure sociale aanvragen

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds helpt mensen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn geraakt en voor wie geen andere hulp beschikbaar is via de officiële kanalen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  • een maatschappelijk-werk instelling of kinderbeschermingsinstelling moet de aanvraag indienen. De instelling verifieert de gegevens van de cliënt. Zowel de maatschappelijk werker als een leidinggevende van de instelling moet de aanvraag ondertekenen;
  • de cliënt moet in de regio Rotterdam of Amsterdam wonen;
  • er moet een concrete oplossing voor het probleem zijn. De cliënt moet het liefst zelf ook initiatief hebben getoond.

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u de aanvraag bij ons indienen door middel van een aanvraagformulier op deze site. Het aanvraagformulier moet in de Nederlandse taal zijn ingevuld en worden (mede)ondertekend door de leidinggevende of coördinator van de organisatie. Het bestuur neemt alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij gevraagde documentatie in behandeling.
De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

VANAF 1 SEPTEMBER 2015 KUNT U UITSLUITEND AANVRAGEN INDIENEN VIA DE DIGITALE AANVRAAGPROCEDURE!