Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds werd in 1918 opgericht door Jeannette Abrahamine la Bastide en haar echtgenoot Hermanus Lambertus Bekker. Zij werd in 1878 in Amsterdam geboren als dochter van een cargadoor. Ook haar man was cargadoor: Hermanus Lambertus Bekker. Door de sterke groei van de scheepvaart na de Tweede Wereldoorlog wist het echtpaar een aanzienlijk vermogen op te bouwen. Het huwelijk bleef kinderloos en het echtpaar bepaalde dat na hun overlijden, Stichting Bekker-la Bastide enig erfgenaam was. Bij het overlijden van Jeannette la Bastide in 1961 werd de stichting effectief.

Wilt u meer weten over Jeannette Abrahamine la Bastide en haar stichting? Download hier een boekje over haar leven (Bekker-la-Bastide-Fondsboekje).