Stichting Volkskracht Historische Monumenten

Stichting Volkskracht Historische Monumenten heeft als doel het aankopen, restaureren en instandhouden van monumenten die vallen onder de Monumentenwet. De stichting koopt alleen monumenten aan wanneer dit van essentieel belang is voor het behoud ervan. Wanneer blijkt dat een gebouw ook zonder de stichting behouden kan blijven, trekt de stichting zich terug. Verder moet het monument worden gebruikt voor een maatschappelijke activiteit die past binnen de doelstellingen van de stichtingen van Volkskracht. De huurder/partner van het gebouw moet deze activiteit voor langere tijd kunnen uitvoeren. Daarnaast is het wenselijk dat het gaat om een (min of meer) openbare activiteit.