Overige Stichtingen

Onder Volkskracht vallen nog twee stichtingen: Stichting Volkskracht Natuurmonumenten en Stichting Volkskracht Historische Monumenten. Beide verstrekken geen subsidies. Sluit uw project aan bij de doelstellingen van deze twee stichtingen? Dan kunt u rechtstreeks een subsidieaanvraag doen bij Stichting Bevordering van Volkskracht.