Voor wie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Beantwoord dan de vragen bij ‘Direct subsidie aanvragen’. U ziet dan meteen óf en bij welke stichting u subsidie kunt aanvragen. Per project kunt u bij slechts een van de stichtingen van Volkskracht een verzoek indienen. Het bestuur van de Jurriaanse Stichting kan uw subsidieaanvraag zelf onderbrengen bij een gelieerde stichting. Een groot subsidiebedrag wordt soms ook over meerdere stichtingen verdeeld.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt eventueel dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.


Bijdrage aan proefschriften

De Stichting verstrekt uitsluitend bijdragen in de drukkosten van een proefschrift en niet voor eventuele voorafgaande onderzoekskosten of buitenlandse stages.

De onderwerpen van de dissertaties waaraan kan worden bijgedragen dienen te vallen binnen de doelstelling van de Stichting, te weten cultuur, geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, onderwijs, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie.

Vanaf 1 juli 2013 worden verzoeken voor drukkosten van medische en juridische dissertaties en alle hiermee verband houdende onderwerpen niet meer gehonoreerd.

De aanvraag dient minimaal drie maanden voor de promotiedatum inclusief alle gevraagde documenten te zijn ontvangen.
Alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij gevraagde documentatie nemen wij in behandeling.