Doelstelling

De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt steun aan projecten die liggen in de interessesfeer van de heer Jurriaanse, te weten geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie.
Ook aan personen verstrekt de stichting in voorkomende gevallen een bijdrage voor boekuitgaven die in de hiervoor genoemde interessesfeer liggen.
Tenslotte is er een beperkt budget beschikbaar voor de drukkosten van proefschriften. Zie de voorwaarden bij de elders op deze site vermelde aanvraagprocedure.
Het werkgebied van de J.E. Jurriaanse Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincie Zuid-Holland.

Aanvragen voor exploitatietekorten en uitwisselingsprogramma's worden niet gehonoreerd.
De Jurriaanse Stichting voert als beleid in beginsel geen vertalingen uit de Engelse taal te subsidiƫren.