Aanvraagformulier J.E. Jurriaanse Stichting
bijdrage drukkosten proefschrift

Hieronder heeft u 2 mogelijkheden om het aanvraagformulier in te vullen(het heeft onze voorkeur dat een aanvraag via het online formulier Direct-subsidie-aanvragen wordt ingediend).   

U kunt het formulier online invullen en versturen. Dit onlineformulier dient tevens te worden voorzien van een aantal verplichte bijlagen. Zonder deze verplichte bijlagen kunt u het formulier niet versturen. Aan het begin van het formulier staat welke bijlagen verplicht zijn. Na het indienen van het onlineformulier ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Of u kunt het aanvraagformulier (PDF) downloaden, uitprinten, invullen, ondertekenen en samen met de verplichte bijlagen gescand sturen naar secretariaat@volkskracht.nl. Bij deze manier van inzenden ontvangt u geen automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Het aanvraagformulier moet in de Nederlandse taal zijn ingevuld. De J.E. Jurriaanse Stichting neemt alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij gevraagde documentatie in behandeling.
De aanvraag dient minimaal drie maanden voor de promotiedatum inclusief alle gevraagde documenten te zijn ontvangen.

Vanaf 1 juli 2013 worden verzoeken voor drukkosten van medische en juridische dissertaties en alle hiermee verband houdende onderwerpen niet meer gehonoreerd.

Online formulier PDF formulier